Fraude met RI&E-toetsingsrapporten

Een inspecteur van de Inspectie SZW constateerde bij een bedrijfscontrole een onregelmatigheid.  Toen hij de RI&E bekeek werd steeds duidelijker dat er meer mis was. Een klein arbo-adviesbedrijf misbruikte de naam van een gecertificeerde deskundige voor RIE-toetsingsrapporten. Fraude met de RI&E.

“Bij een bedrijfscontrole zag ik iets wat ik regelmatig zie gebeuren. Twee mannen reden op een vorkheftruck de poort van het bedrijf uit. De een bestuurde, de ander stond op de lepels; volstrekt onverantwoord dus.” Inspecteur Peter sprak de mannen aan. “Ze begrepen niet dat ze iets fout hadden gedaan. Instructie over het rijden op een heftruck hadden ze nog nooit gehad.”

‘In opdracht getoetst’

Inspecteur Peter bracht de zaak aan het rollen door nét iets verder te kijken dan gebruikelijk. Hij deed onderzoek en bekeek de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) van het bedrijf. Op het bewijs van toetsing van de RI&E stond de naam van de gecertificeerde arbodeskundige meneer X. Maar diens handtekening ontbrak. Daaronder stond: ‘in opdracht getoetst’ en dan de naam en handtekening van een andere persoon.

Uitbesteed door een groot arbo-adviesbureau

Vervolgens dook Peter samen met een collega die gespecialiseerd is in certificatie dieper in de administratie. De RI&E was opgesteld onder de vlag van een groot arbo-adviesbureau. Dat bureau besteedde wel vaker de toetsing van RI&E’s uit aan het kleine arbo-adviesbedrijf. Er kwamen al snel nóg vier bewijzen van toetsing boven water. Deze waren allemaal ‘in opdracht’ getekend en zonder handtekening van certificaathouder meneer X.

Naam van gecertificeerde deskundige misbruikt voor fraude met RI&E

Helaas was er dus iets grondig mis met de certificering. Peter: “De toetsing had geen waarde omdat er niet werkelijk door een deskundige is gekeken naar het bedrijf. Uit ons onderzoek bleek dat de naam van de gecertificeerde meneer X zonder zijn medeweten was misbruikt. Hier was sprake van valsheid in geschrifte.”

Administratie doorgespit

Vervolgens kwam na deze ontdekking de directie Opsporing van de Inspectie in actie. De financiële administratie van het arbo-adviesbureau is doorgespit. Daarin vonden zij nóg eens 77 onrechtmatig afgegeven bewijzen van toetsing. Er waren er dus nog eens 77 bedrijven die geen getoetste RI&E hadden. Buiten hun eigen schuld en medeweten om.

Geld terugbetalen en taakstraf

Uiteindelijk kwam de zaak voor bij het Openbaar Ministerie. Het OM heeft een schikking getroffen met de eigenaren van het arbo-adviesbureau. Zij moesten 10.000 euro aan onrechtmatig verkregen voordeel terugbetalen. En beiden kregen een taakstraf van 100 uur.

Zo heeft het grote adviesbureau waarvan het kleine bureau de opdracht kreeg voor die onterecht afgegeven RI&E’s heel veel geld gevangen. Inspecteur Peter: “10.000 euro terugbetalen en 100 uur taakstraf uitvoeren. Ze zullen er niet blij mee zijn.”

Bron: InspectieSZW

Covid-19 en de RI&E
Over Covid-19 is al genoeg gezegd en geschreven, maar voor de I-SZW is het in vele RI&E’s niet voldoende wat er geschreven is in de geleverde documenten. Het verwijzen naar de regels van de RIVM in de RI&E is voor I-SZW niet voldoende.

Het advies is: verwijs naar de regels van het RIVM en een bijlage in je RI&E-document (een voorbeeld hiervan met richtlijnen is te verkrijgen door te mailen naar info@rie-register.nl.  Laat dit ook weer terugkomen in het Plan van Aanpak.

Momenteel wordt behoorlijk streng gecontroleerd op bovenstaande, maar ook of voldoende is gedaan door de Preventiemedewerker (met taken en bevoegdheden) en  genoeg aandacht is voor het PSA item in het bedrijf.

Waarvoor is de Risico Inventarisatie & Evaluatie bedoeld?

De RI&E is bedoeld om op systematische wijze te werken aan het verbeteren van de werkomstandigheden, het verhogen van het werkplezier en het terugdringen van ongevallen en ziekteverzuim.

De Arbowet eist dat ieder bedrijf met medewerkers, in het bezit is van een actuele RI&E. Hiermee beschermt u uw medewerkers en bedrijf preventief tegen het zich voordoen van risico’s die zonder aanpak verstrekkende (ook financiële) gevolgen kunnen hebben.

Inschrijven in het RIE register als:

Bedrijf Veiligheidskundige

Algemene voorwaarden veiligheidskundige

Algemene voorwaarden bedrijf

Het RIE-register op TV bij RTL!

Zoek de geregistreerde bedrijven

Groningen Friesland Drenthe Overijsel Zeeland Utrecht Flevoland Limburg Gelderland Noord-Brabant Zuid-Holland Noord-Holland

Vind uw veiligheidskundige adviseur

Groningen Friesland Drenthe Overijsel Zeeland Utrecht Flevoland Limburg Gelderland Noord-Brabant Zuid-Holland Noord-Holland