Er zijn vele branche RI&E’s beschikbaar waar ondernemers (gratis) gebruik van kunnen maken. Dat lijkt mooi maar de praktijk is anders. Het is tijdrovend, de digitale programma’s zijn soms lastig te begrijpen en de voorgestelde te nemen acties om knelpunten op te lossen, zijn niet praktisch. Gevolg: men stopt ermee of maakt het wel af maar doet er niets mee. En achteraf twijfelt u of de RI&E wel voldoet.
Vaak komt dat pas aan het licht als de Inspectie SZW u vraagt de RI&E op te sturen of als er een ernstig ongeval is gebeurt. Een fikse boete kan dan het gevolg zijn.

Herkent u dit?

Neem dan contact op met een veiligheidskundige van het RI&E register. U wordt weer op weg geholpen en komt uiteindelijk tot een goede en bruikbare RI&E. U voldoet daarmee aan de Arbowet en bovendien heeft u een gestructureerde methode om knelpunten binnen uw bedrijf aan te pakken en op te lossen.

____________________________________________________________________________________________

Covid-19 en de RI&E
Over Covid-19 is al genoeg gezegd en geschreven, maar voor de I-SZW is het in vele RI&E’s niet voldoende wat er geschreven is in de geleverde documenten. Het verwijzen naar de regels van de RIVM in de RI&E is voor I-SZW niet voldoende.

Inmiddels zijn er veel branche RI&E’s die een speciale vragenlijst Covid-19 in de RI&E hebben geïmplementeerd. Zorg dat deze volledig is ingevuld en plan acties in op korte termijn waar nodig.

Momenteel wordt behoorlijk streng gecontroleerd op bovenstaande, maar ook of voldoende is gedaan door de Preventiemedewerker en nu ook Covid-verantwoordelijke (met taken en bevoegdheden) en  genoeg aandacht is voor het PSA item in het bedrijf.

Waarvoor is de Risico Inventarisatie & Evaluatie bedoeld?

De RI&E is bedoeld om op systematische wijze te werken aan het verbeteren van de werkomstandigheden, het verhogen van het werkplezier en het terugdringen van ongevallen en ziekteverzuim.

De Arbowet eist dat ieder bedrijf met medewerkers, in het bezit is van een actuele RI&E. Hiermee beschermt u uw medewerkers en bedrijf preventief tegen het zich voordoen van risico’s die zonder aanpak verstrekkende (ook financiële) gevolgen kunnen hebben.

Inschrijven in het RIE register als:

Bedrijf Veiligheidskundige

Algemene voorwaarden veiligheidskundige

Algemene voorwaarden bedrijf

Het RIE-register op TV bij RTL!

Zoek de geregistreerde bedrijven

Groningen Friesland Drenthe Overijsel Zeeland Utrecht Flevoland Limburg Gelderland Noord-Brabant Zuid-Holland Noord-Holland

Vind uw veiligheidskundige adviseur

Groningen Friesland Drenthe Overijsel Zeeland Utrecht Flevoland Limburg Gelderland Noord-Brabant Zuid-Holland Noord-Holland