Week van de RI&E   12 -16 juni 2023

In de week van de RI&E is er extra aandacht vanuit de het ministerie van SZW/Steunpunt RI&E Instrumenten voor de RI&E. Nog steeds zijn er ondernemers die niet weten dat een RI&E een Arbo wettelijke verplichting is voor bedrijven met medewerkers. Zelfs al is er maar 1 medewerker. Helaas komt men er soms pas achter bij een (onverwachts) bezoek van de Arbeidsinspectie of na een ernstig ongeval. En dan is het te laat! Geen RI&E betekent direct een fikse boete en bovendien had met een goede RI&E mogelijk het arbeidsongeval voorkomen kunnen worden! Benader dus vandaag nog een veiligheidskundige bij u in de regio voor advies en ondersteuning bij het verkrijgen van een goede RI&E. Of een update van een mogelijk verouderde RI&E!

Beste ondernemers,

Als u op de website van rie.nl onderstaande informatie en video bekijkt, wees u er dan van bewust dat de Arbeidsinspectie Nederland, de “route naar de RI&E” niet zal accepteren als een volwaardige RI&E. Het is een mooi hulpmiddel om globaal te inventariseren hoe het staat met de veiligheid binnen uw bedrijf. Maar u voldoet met dit document niet aan de eis vanuit de Arbowet. Hiervoor moet u echt gebruik maken van een goedgekeurde branche RI&E als u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft. Heeft u meer dan 25 medewerkers en/of u maakt gebruik van een (niet goedgekeurd) branche instrument, dan moet dit worden getoetst door een gecertificeerd kerndeskundige. Kijkt u daarvoor op onze site. Ook als u nadere informatie wilt, kunt u een mail sturen naar info@rie-register.nl. Of benader een van de veiligheidskundigen op deze site.

WAT IS EEN RI&E?

Een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere ondernemer met personeel. Dus ook voor jou!
Bekijk de video en ontdek wat de RI&E is en wat het jou en je medewerkers oplevert. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Covid-19 en de RI&E
Over Covid-19 is al genoeg gezegd en geschreven, maar voor de I-SZW is het in vele RI&E’s niet voldoende wat er geschreven is in de geleverde documenten. Het verwijzen naar de regels van de RIVM in de RI&E is voor I-SZW niet voldoende.

Inmiddels zijn er veel branche RI&E’s die een speciale vragenlijst Covid-19 in de RI&E hebben geïmplementeerd. Zorg dat deze volledig is ingevuld en plan acties in op korte termijn waar nodig.

Momenteel wordt behoorlijk streng gecontroleerd op bovenstaande, maar ook of voldoende is gedaan door de Preventiemedewerker en nu ook Covid-verantwoordelijke (met taken en bevoegdheden) en  genoeg aandacht is voor het PSA item in het bedrijf.

Waarvoor is de Risico Inventarisatie & Evaluatie bedoeld?

De RI&E is bedoeld om op systematische wijze te werken aan het verbeteren van de werkomstandigheden, het verhogen van het werkplezier en het terugdringen van ongevallen en ziekteverzuim.

De Arbowet eist dat ieder bedrijf met medewerkers, in het bezit is van een actuele RI&E. Hiermee beschermt u uw medewerkers en bedrijf preventief tegen het zich voordoen van risico’s die zonder aanpak verstrekkende (ook financiële) gevolgen kunnen hebben.

Inschrijven in het RIE register als:

Bedrijf Veiligheidskundige

Algemene voorwaarden veiligheidskundige

Algemene voorwaarden bedrijf

Het RIE-register op TV bij RTL!

Zoek de geregistreerde bedrijven

Groningen Friesland Drenthe Overijsel Zeeland Utrecht Flevoland Limburg Gelderland Noord-Brabant Zuid-Holland Noord-Holland

Vind uw veiligheidskundige adviseur

Groningen Friesland Drenthe Overijsel Zeeland Utrecht Flevoland Limburg Gelderland Noord-Brabant Zuid-Holland Noord-Holland