Algemene voorwaarden veiligheidskundige

Reglement :

Als geregistreerd arbodeskundige of veiligheidskundige conformeert u zich aan onderstaande regels. Deze
regels zijn er om een uniforme kwaliteit en handelswijze te hanteren richting de bedrijven die
u benaderen.

1. De opdrachtnemer voert de opdracht geheel zelfstandig en in eigen beheer uit, binnen 1 maand na aanvraag, tenzij anders overeen gekomen met de klant. Dit houdt in: bezoek aan het bedrijf van de aanvrager, gezamenlijk uitvoeren van de inventarisatie, evaluatie en het opstellen van het plan van aanpak. Afleveren rapportage. Tevens wordt gezorgd dat de afgeronde RI&E wordt geregistreerd in het RIE-register. Na uitvoering volgt facturatie.

2. Voor het uitvoeren van de RI&E moet bij voorkeur gebruik worden gemaakt van de branche RI&E. Dit kan via www.rie.nl of de branche organisatie waar het desbetreffende bedrijf bij aangesloten is. De opdrachtnemer zal zijn uiterste best doen om de RI&E volgens de wettelijke eisen uit te voeren.

3. De arbodeskundige of veiligheidskundige zal de werkzaamheden persoonlijk verrichten. Het is niet mogelijk voor opdrachtnemer om delen van de opdracht uit te besteden aan derden.

4. De arbodeskundige of veiligheidskundige is verplicht een eenmaal aangenomen opdracht van de aanvrager uit te voeren. Bij in gebreke blijven kan het RIE-register hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

5. Het RIE-register kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, indirecte schade of ontstane gevolgschade bij het uitvoeren van de opdrachten.

6. De arbodeskundige of veiligheidskundige wordt op de website www.rie-register opgenomen met contactgegevens, foto, en kwalificaties. Door het aangaan van deze overeenkomst conformeert de opdrachtnemer zich minimaal een jaar aan het RIE-register. Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk tot 1 maand voor het verstrijken van het jaar. Dit kan schriftelijk via het mailadres. Zonder opzegging wordt de registratie automatisch met een jaar verlengd. De factuur hiervoor wordt per mail verzonden naar het mailadres zoals in het account is aangegeven.

7. Het RIE-register kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de door u ingevoerde gegevens op uw profiel.

8. Contacten en facturatie gaan rechtstreeks tussen u en het bedrijf dat u heeft benaderd. U bepaalt zelf uw tarief.

Het RIE-register doet er alles aan om de kwaliteit van de site, het register en de kundigheid van de beschikbare arbodeskundigen en veiligheidskundigen op hoog niveau te houden.

Heeft u ondanks deze zorg toch feedback of klachten, dan kunt u zich richten tot info@rie-register.nl.

Uw op –en of aanmerkingen worden binnen 1 week na binnenkomst behandeld. Indien u dat wenst wordt contact opgenomen

Registreren als arbodeskundige of veiligheidskundige kost 120 euro per jaar. Een logo in de doorlopende balk is mogelijk in combinatie met een account voor  100 euro. Tarieven zijn exclusief B.T.W..

Opzegtermijn voor de online registratie is 1 maand voor het verstrijken van het jaar. Opzeggen moet schriftelijk. Zonder tijdige opzegging wordt de registratie met een jaar verlengd.