Over ons

winnaar-beste-RIE-deeHet RIE-register is een initiatief dat is voortgekomen uit een idee om de RI&E binnen ondernemend Nederland beter onder de aandacht te brengen. Landelijk gezien hebben slechts 50% van de bedrijven met 1 tot 10 medewerkers een deugdelijke Risico Inventarisatie & Evaluatie. Helaas komen deze bedrijven er vaak d.m.v. een bedrijfsongeval en de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), achter dat dit een wettelijke verplichting is. Dan is het al te laat. Het ongeval had mogelijk voorkomen kunnen worden en de (hoge) boete van de Inspectie SZW ook. Alle reden om werkgevers hulp te bieden bij het verkrijgen van een actuele RI&E.

Initiatiefneemster is Heleen de Vries Lentsch Advies en opleiding.(www.veiligheidskundige-vca.nl) Een zelfstandig veiligheidskundige die in 2014 meedeed aan de door Steunpunt RI&E-instrumenten uitgeschreven wedstrijd “ Het beste RIE-dee”.

Het RIE-register is mede tot stand gekomen door het toekennen van de prijs voor het beste RIE-dee. Deze prijs is toegekend door een jury, samengesteld uit afgevaardigden van het Steunpunt RI&E-instrumenten, MKB-Nederland, het FNV en het ministerie van SZW.

Met elkaar willen wij zorgen voor veiligere en betere arbeidsomstandigheden.

Deze partijen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van het RIE-register maar zij ondersteunen het wel!