Mijn profiel

Sluiten

Profiel details
Het bedrijf
Loonbedrijf S.A.M. Schagen B.V.

www.samschagenbv.nl

Zuidermeerweg 20B

1652 CS Zuidermeer

36010195

Noord-Holland

Agrarisch loonwerk, grondverzet, cultuurtechniek

Ja

9

Stigas

Contactpersoon
Adelbert Schagen

06-53638799

administratie@samschagenbv.nl

Ondersteuning