Waarom?

Werknemers moeten in hun werkzaamheden worden beschermd. Preventief kan en moet de werkgever daar veel aan doen. Dit is in het voordeel van zowel de werkgever als de werknemer. Immers hoe kleiner de kans op arbeidsverzuim, schades en ongevallen, hoe productiever en winstgevender uw bedrijf zal zijn. Goede en veilige werkomstandigheden geven een goede sfeer en is het visitekaartje naar uw klanten.

De werkgever moet dus zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. De wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie is daarbij een belangrijk middel. Het is een methode waarmee u branchegericht structureel en schriftelijk aantoonbaar de gevaren en risico’s binnen uw bedrijf in kaart brengt.

D.m.v. het Plan van aanpak kunt u de geconstateerde knelpunten en andere zaken waarvoor verbeteringen mogelijk zijn, aanpakken. Deze werkwijze kan helaas niet uitsluiten dat er verzuim, schades of ongevallen kunnen voorkomen. Maar de kans erop zal aanzienlijk afnemen. Bovendien staat u veel sterker t.a.v. bijvoorbeeld de verzekering of Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) als u kunt aantonen dat u als werkgever uw uiterste best heeft gedaan om preventief goede maatregelen te nemen.

Liever in beeld waarom een RI&E ook voor uw bedrijf belangrijk is? Klik dan op onderstaand filmpje van het Steunpunt RI&E.